Kaupinojan tolpat

Kaupissa kuntokolmosta hölkyttelevä huomaa järvenrannassa kallioilla betonitolppia, joiden korkeus on metrin molemmin puolin. Niitä on kahden ryhmissä kahdessa paikassa. Ne ovat betonisia, kuusi- ja kahdeksankulmaisia. Betoni on valettu rautatangon ympärille. Kaupinojanlahden toiselta puolelta, saunan kohdalta ja kauempaa, löytyy vielä neljä tolppaa lisää. Ne voisivat olla suuremman, jo puretun rakennuksen jäljelle jääneitä osia, perustuksia tai jonkinlaisen maston osia.

Kaupinojan vedenpuhdistamo ja Kaupin vesitorni valmistuivat vuonna 1928. Puhdistamoa laajennettiin vuonna 1934. 1950-luvulla sitä laajennettiin lisää ja vanhan vesitornin viereen rakennettiin uusi. Sotien jälkeen kaupunki ja teollisuus kasvoivat. Vesien saastumista pidettiin elintason kohoamisen ehtona. Kaupungin vesihuoltokäytäntönä oli, että käyttövesi otetaan Näsijärvestä ja jätteet lasketaan Pyhäjärveen, alavirtaan. Näsijärven rannalla oli kuitenkin teollisuutta, jonka toiminnasta seurasi järveen happikatoa, rantojen sotkeentumista sekä väri- ja makuhaittoja.

Näsijärven vedenlaatu heikkeni jatkuvasti, ja 1970-luvun alussa Tampereelle alettiinkin johtaa vettä Roineesta. Kaupinojan puhdistamon käyttö väheni, kun Ruskossa käynnistettiin uusi puhdistamo vuonna 1971, ja 1980-luvun loppupuolelta asti se oli varapuhdistamona. Teollisuus on kadonnut kauan aikaa sitten ja Näsijärven vesi on puhdistettavissa. Kaupinojan vedenpuhdistamoa peruskorjataan ja laajennetaan. Työ on valmis ensi vuoden alussa.

Tammerkoski-lehden 1/1953 mukaan Kaupinojan vedenpuhdistamolle rakennettiin 1920-luvulla 360 metriä pitkä imuputki Näsijärveen. 1950-luvun laajennuksen yhteydessä rakennettiin 700 metriä pitkä imuputki.

Betonitolpat on voitu rakentaa imuputkien päiden löytämistä varten. Ne ovat pareittain ja niistä saadaan eräänlaiset tähtäyslinjat järvelle. Linjojen suunnat voi määrittää kompassilla ja tolppien koordinaatit älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. Nämä tiedot kun piirtelee kartalle, saa neljä linjaa, joiden leikkauspisteet ovat aika lähellä 360 ja 700 metrin etäisyyksiä.

Mitä varten putkenpäät pitää pystyä löytämään? Huoltoa ja korjausta varten. Tolpat olivat varma visuaalinen menetelmä aikana, jolloin ei ollut gps:ää tai muutakaan helppoa teknologiaa. Molempien tolppaparien luokse tarvittiin henkilöt tarkkailemaan. He ohjasivat järvellä kelluvaa lauttaa, ”tähtäsivät” sitä tolppien avulla ja antoivat ohjeita käsimerkeillä tai radiopuhelimella. Kun lautta oli molempien tähtääjien linjalla, se ankkuroitiin ja sukeltaja laskeutui huoltotöihin.

Kartta: Google maps
Kartta: Google maps

Meesa- ja Kalkkikatu

Uusissa kadunnimissä huomaa usein viittauksia alueen historiaan. Esimerkiksi Tampereen Lielahdessa on monia teollisuuteen liittyviä kadunnimiä, kuten Viira-, Massa-, Paali- ja Enqvistinkatu, ja tietysti Sellukatu. Alue oli vuosikymmeniä puunjalostusyhtiö Ab J. W. Enqvist Oy:n ja myöhemmin G. A. Serlachius Oy:n omistuksessa.

Lielahdessa Niemen uudelta asuinalueelta löytyvät Meesakatu ja Kalkkikatu. Kadunnimillä viitataan ilmeisesti vieressä olleeseen Lielahden sulfiittiselluloosatehtaaseen, jonka toiminta loppui vuonna 1985. Samoihin rakennuksiin perustettiin kemihierretehdas, jonka toiminta loppui vuonna 2008.

Selluloosan valmistuksessa (tai sen irroittamisessa muusta puuaineksesta) on käytetty karkeasti jaotellen kahta menetelmää, hapanta ja emäksistä. Happamassa menetelmässä puulastut keitetään hapossa, emäksisessä menetelmässä lipeässä. Jakoa voi kutsua myös sulfiitti- ja sulfaattimenetelmiksi. Viimeinen Suomessa toiminut sulfiittiselluloosatehdas suljettiin Mäntässä 1990-luvun alussa. Tällä hetkellä kaikki Suomen sellutehtaat ovat sulfaattiselluloosatehtaita.

Meesa- ja Kalkkikatujen meesa ja kalkki löytyvät sulfaattiselluteollisuudesta. Sellunkeitossa valkolipeä muuttuu mustalipeäksi, joka käsitellään tehtaalla uudelleen valkolipeäksi. Prosessissa käytetään kalkkia, jolla natriumkarbonaatti muuttuu natriumhydroksidiksi. Tästä syntyy kalsiumkarbonaattia eli meesaa, joka poltetaan takaisin kalkiksi.

Meesa ja kalkki kuuluvat siis puunjalostusteollisuuden teollisuudenhaaraan, jota ei ole ollut Lielahdessa. Lähimpänä Kalkkikatua voisivat olla Kalkkikivikatu, Kalsiittikatu tai vaikka Dolomiittikatu. Ne ovat aineita, joita käytettiin sulfiittisellutehtaassa keittohapon valmistuksessa.

Jos Niemen uudelle asuinalueelle miettii paikalliseen teollisuuteen liittyviä kadunnimiä, voisi niitä johtaa edellämainittujen lisäksi ainakin seuraavista: hake, hakku, happo, hollanteri, kloori, kyyppi, ligniini, rikki, rikkikiisu ja sprii. Kemihierretehdas-terminologiaa ovat muun muassa hierre, jauhin ja rejekti. Ammattinimikkeistä löytyy myös aika hyviä: keittäjä, kloorimies, sihtimies, silinterimies, tisuri ja viilari.